Tutkimuskilpailun säännöt

Suomalaisen Selkätutkimusseuran tutkimuskilpailun uudet säännöt

Säännöt 9.12.2008

1 §   Tutkimuskilpailun tavoitteena on edistää selkää ja niskaa koskevaa monitieteellistä tutkimusta Suomessa.

2 §   Kilpailun järjestää Suomalainen Selkätutkimusseura ry (jatkossa Seura) yhdessä sopivaksi katsomansa yhteistyökumppanin kanssa.

3 §   Kilpailu järjestetään ja sen aika sekä paikka päätetään vuosittain.

4 §   Kilpailuun voivat osallistua tutkimusryhmät, joissa on ainakin yksi Suomen kansalainen.

5 §   Kilpailutyön tulee olla selkää tai niskaa koskeva tutkimus, joka saa olla julkaisumuodosta riippumatta julkaistu aikaisintaan edellisen kalenterivuoden ensimmäisenä päivänä. Myös julkaisemattomat, käsikirjoitusvaiheessa olevat, tutkimukset hyväksytään kilpailuun.

6 §   Samalla tutkimuksella saa osallistua kilpailuun vain yhden kerran.

7 §   Kilpailusta ilmoitetaan hyvissä ajoin ennen kilpailutöiden jättöaikaa Seuran hallituksen valitsemissa ilmoitusvälineissä.

8 §   Kilpailutyö lähetetään kilpailuilmoituksessa määriteltävään osoitteeseen ilmoituksessa tarkemmin erikseen määriteltävällä tavalla. Kilpailutyön on oltava perillä viimeistään ilmoituksessa määriteltynä ajankohtana.

9 §   Kilpailun tuomaristo koostuu kolmesta (3) mahdollisimman kattavasti selkätutkimuksen eri aloja edustavasta henkilöstä, jotka Seuran hallitus valitsee kilpailutöiden jättöajan umpeuduttua.  Tuomaristoa koottaessa noudatetaan yleisesti hyväksyttyä jääviyskäytäntöä.

10 §   Kilpailun tuomaristolle rajataan oikeus valita sopivaksi katsomansa määrä töitä varsinaiseen kilpailutilaisuuteen.

11 §   Kilpailutilaisuudessa esitysten tulee olla suomen- tai englanninkielisiä ja kestoltaan kilpailuohjelmassa määriteltyjä. Yleisölle varataan mahdollisuus kysymyksiin.

12 §   Tuomaristo tutustuu kilpailutöihin etukäteen, mutta tekee lopullisen ratkaisunsa voittajasta vasta kilpailutilaisuudessa. Tuomaristo perustaa päätöksensä ennen kaikkea tutkimuksen tieteelliseen laatuun sekä tieteelliseen tai käytännön merkittävyyteen, mutta myös suullisen esityksen taso vaikuttaa ratkaisuun. Tuomariston päätökset ovat lopullisia, eikä niistä voi valittaa.

13 §   Kilpailun voittajalle myönnetään henkilökohtainen apuraha, jonka suuruuden Seuran hallitus vuosittain päättää.

14 §   Kilpailun voittajan tulee Seuran hallituksen pyytäessä osallistua kilpailua koskevan lehdistötiedotteen laatimiseen.