Nuoren tutkijan apurahakilpailu

Nuoren tutkijan matka-apuraha

Säännöt 12.10.2001

1 §  Kilpailun järjestää Suomalainen selkätutkimusseura ry yhdessä sopivaksi katsomansa yhteistyökumppanin kanssa.

2 §  Kilpailu järjestetään vuosittain. Kilpailun aika ja paikka päätetään vuosittain,

3 §  Kilpailuun voivat osallistua Suomen kansalaiset. Matka-apurahan anojan tulee olla työn esittäjä sekä kilpailutilaisuudessa että siinä kokouksessa, johon osallistumiseen apuraha käytetään. Kilpailu on ensisijaisesti tarkoitettu väitöskirjatyön tekijöille, mutta myös jo väitelleet henkilöt voivat osallistua kilpailuun edellyttäen, että väitöskirjan valmistumisesta ei ole kulunut yli kahta (2) vuotta abstraktin viimeiseen jättöpäivään mennessä.

4 §   Kilpailutyön tulee olla selkää tai niskaa koskeva alkuperäistyö, jota ei ole aikaisemmin julkaistu alan kansainvälisessä lehdessä.

5 §  Kilpailuun lähetetään työstä englanninkielinen abstrakti kolmena kappaleena. Abstrakti tulle strukturoida sen kokouksen vaatimusten mukaisesti, johon se on tarkoitettu, kuitenkin niin, että ainakin työn tausta ja tarkoitus, menetelmät, tulokset ja niiden perusteella tehdyt johtopäätökset käyvät selkeästi ilmi. Hakemukseen tulle lisäksi liittää hakijan lyhyt ansioluettelo sekä selvitys siitä, mihin kokoukseen abstrakti on tarkoitettu.

6 §   Kilpailun tuomaristo koostuu kolmesta (3) kattavasti selkätutkimuksen eri aloja edustavasta henkilöstä, jotka Suomalainen selkätutkimusseura ry:n hallitus valitsee abstraktien jättöajan umpeuduttua. Seuran hallitus vastaa siitä, että jääviyskysymykset otetaan huomioon tuomaristoa valittaessa.

7 §  Kilpailun tuomaristolle rajataan oikeus valita sopivaksi katsomansa määrä töitä varsinaiseen kilpailutilaisuuteen. Tuomaristo tutustuu abstrakteihin etukäteen, mutta tekee lopullisen ratkaisunsa vasta kilpailutilaisuudessa, jolloin myös suullisen esityksen taso vaikuttaa ratkaisuun.

8 §   Kilpailutilaisuudessa esitysten tulee olla englanninkielisiä ja kestoltaan aiotun kokouksen vaatimuksia vastaavia. Yleisölle varataan mahdollisuus kysymyksiin.

9 §   Kilpailun voittajalle myönnetään 10 000 mk henkilökohtainen apuraha, joka on tarkoitettu johonkin alan kansainväliseen tieteelliseen kokoukseen osallistumista varten. Apuraha tulee käyttää sen myöntämistä seuraavan vuoden aikana.

10 § Voittajan tulee puolen vuoden sisällä kokouksesta esittää matkaraportti seuran kokouksessa sekä tehdä Selkätutkimusseuran hallitukselle ja kilpailun sponsorille kirjallinen selvitys matkasta. Lisaksi kilpailun voittajan tulee osallistua kilpailua koskevan lehdistötiedotteen laatimiseen.