Suomalainen Selkätutkimusseura ry on aloittanut toimintansa vuonna 1984. Seuran tarkoituksena on hankkia tieteellisesti tutkittua tietoa selän toiminnasta, sairauksista ja kiputiloista.

Yhdistyksen tavoitteena on lisäksi edistää hankitun tutkimustiedon levittämistä. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokouksia, esitelmä- ja koulutustilaisuuksia sekä järjestää muuta sellaista toimintaa, joka edistää alan kehitystä.

Seuran jäseneksi voi hakea aktiivisesti selkätutkimuksen parissa toimiva henkilö, joka on esittänyt tutkimustuloksia seuran järjestämässä tilaisuudessa. Yhdistyksen jäseneksi ottamisesta päättää yhdistyksen hallitus. Seuran jäseneksi haluava voi toimittaa yhdistyksen sihteerille lyhyen vapaamuotoisen hakemuksen, jonka liitteenä on lyhyt selvitys hakijan harjoittamasta selkätutkimuksesta.